„Vyhlášení Nezávislosti Kyberprostoru”

(DON'T TREAD ON US - nešlapte po nás)

 

Původně zde stálo: „Překlad (nejen) tohoto textu z Internetu "záhadně" zmizel, a já ho bohužel nemám nikde uložen.” Jelikož se však překlad znovu objevil, dávám vám jej zde opět k dispozici. Přestože Deklarace je již 18 let stará, její obsah je stále aktuální. V dnešních časech dokonce více než kdykoliv předtím.

 

Státy průmyslového světa, Vy přežití titáni z masa a oceli, přicházím z Kyberprostoru, nového domova Mysli. Ve jménu budoucnosti, žádám Vás, náležící minulosti, abyste nás nechali na pokoji. Nejste mezi námi vítáni. Tam, kde se shromažďujeme, nemáte žádnou svrchovanost.

Nemáme žádnou volenou vládu, a pravděpodobně nikdy mít nebudeme, takže k Vám nepromlouvám s větší autoritou, než jakou mi do úst vkládá sama Svoboda. Prohlašuji celosvětový společenský prostor, který vytváříme, za přirozeně nezávislý na tyraniích, které se na nás snažíte uvalit. Nemáte žádné morální právo nám vládnout ani nedisponujete žádnými donucovacími prostředky, kterých bychom se skutečně měli důvod obávat.

Vlády odvozují svou moc od souhlasu těch, kterým vládnou. Nepožádali jste nás o něj a my jsme Vám jej nedali. Nepozvali jsme Vás. Neznáte nás, stejně jako neznáte náš svět. Kyberprostor neleží uvnitř Vašich hranic. Nemyslete si, že jej můžete sami zbudovat, jako nějaký veřejný stavební projekt. Nemůžete. Kyberprostor je dílem přírody a rozvíjí se činy všech jeho obyvatel. Nezúčastnili jste se naší velké společné rozmluvy ani jste nestvořili bohatství našich trhů. Neznáte naši kulturu, naši etiku ani naše nepsané zákony, které dávají naší společnosti větší řád, než jaký byste jí kdy mohli dát Vy sami.

Tvrdíte, že jsou mezi námi problémy, které musíte řešit. Užíváte tohoto tvrzení jako záminky k vpádu na naše posvátná území. Mnohé z těchto problémů vůbec neexistují. Tam, kde jsou skutečné konflikty, tam kde je skutečné zlo, nalezneme je a vypořádáme se s ním vlastními silami. Tvoříme svou vlastní Společenskou smlouvu. Naše vláda povstane v souladu s podmínkami v našem světě, ne ve Vašem. Náš svět je jiný.

Kyberprostor je tvořen transakcemi, vztahy a myšlenkami samými, které jsou uspořádány jako stojaté vlnění v našich komunikačních sítích. Náš je svět, který je současně všude a nikde, ne však tam, kde přežívají naše hmotná těla.

Vytváříme svět do kterého může vstoupit kdokoliv bez výsad nebo znevýhodnění kvůli své rase, majetku, vojenské síle nebo místu narození.

Vytváříme svět, kde kdokoliv a kdykoliv může vyjádřit své vlastní názory, bez ohledu na to, jestli a jak moc jsou výstřední, beze strachu z umlčení nebo donucení k průměrnosti.

Vaše právní pojmy majetku, vyjadřování, totožnosti, pohybu a souvislostí na nás nelze uplatnit. Jsou všechny založeny na hmotě, a zde žádná hmota není.

Naše identity nemají těla, takže, na rozdíl od Vás, nemůžeme být k poslušnosti donuceni fyzickým násilím. Věříme, že z etiky, osvícené sobeckosti a obecného blaha povstane naše vláda. Naše identity mohou být rozprostřeny po mnoha Vašich jurisdikcích. Jediný zákon, který naše jednotlivé kultury obecně uznávají, je Zlaté pravidlo. Doufáme, že na jeho základě dokážeme zbudovat celou naši společnost. Nemůžeme akceptovat řešení, která se nám snažíte vnutit Vy.

Ve Spojených státech amerických jste vydali „Zákon o reformě telekomunikací”, který je v rozporu s Vaší vlastní Ústavou a uráží sny Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona, DeToquevilleho a Brandeise. Jejich sny se teď musí znovu zrodit v nás.

Bojíte se vlastních dětí, neboť jsou doma tam, kde Vy navždy zůstanete cizinci. A protože z nich máte strach, pověřili jste své úřady rodičovskou zodpovědností, které se neodvažujete postavit sami. V našem světě, všechny projevy a vyjádření lidské povahy, od těch ďábelských až po ty andělské, jsou nedílnou součástí jednoho celku, celosvětové rozmluvy bitů. Nelze oddělit vzduch, který dusí, od toho, ve kterém bijí labutí křídla.

V Číně, Německu, Francii, Rusku, Singapuru, Itálii a Spojených státech amerických se snažíte potlačit virus Svobody budováním strážnic na hranicích Kyberprostoru. Ty mohou o chvíli oddálit nákazu, ale nemohou fungovat ve světě, který bude brzy celý pokryt nesčetnými digitálními médii.

Váš den ode dne zastaralejší informační průmysl se snaží zachránit navrhováním zákonů, které by, v Americe i jinde, učinily samotná lidská slova Vaším majetkem. Tyto zákony prohlašují myšlenky za pouhý průmyslový produkt, o nic vznešenější, než surové železo. V našem světě, cokoliv lidská mysl stvoří, smí být reprodukováno a sdíleno bez omezení a zdarma. Globální přenos myšlenek je však již naštěstí dávno nezávislý na Vašich zákonech a rozhodnutích.

Tato stále nepřátelštější a koloniálnější opatření nás staví do stejné situace, v jaké kdysi stáli ti milovníci Svobody a sebeurčení, kteří museli odmítnout autoritu vzdálených a neinformovaných mocností. Musíme prohlásit naše virtuální já za nazávislé na Vaší vládě, ačkoliv mnozí z nás stále souhlasí s Vaší vládou nad našimi těly. Rozšíříme se po celé planetě Zemi, aby nikdo nemohl uvěznit naše myšlenky.

Vytvoříme civilizaci Mysli v Kyberprostoru. Nechť je lidštější a šťastnější než svět, který jste stvořili Vy.


John Perry Barlow,
8. února 1996,
Davos, Švýcarsko.
Přeložil Jakub Friedl.


České odkazy (nové okno či záložka):
Pirátská strana
blog Nouzovesvetylko
Kolej Univerzity Karlovy
Stalkr k47 - Pirátské noviny

Odkazy v angličtině (nové okno či záložka):
První odkaz
Druhý odkaz
Třetí odkaz
Wikipedia
Video